Czytamy „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego

        6 września br. w naszej szkole została przeprowadzona ogólnopolska akacja „Narodowe Czytanie”, nad którą patronat objął Prezydent RP Andrzej Duda. W tym roku wybór padł na „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

        W naszej szkole „Narodowe Czytanie” zainaugurowała dyrekcja: p. Robert Guzik, p. Alicja Szepelak oraz p. Hanna Ungeheuer, która przez szkolny radiowęzeł przeczytała pierwsze dialogi „Wesela”. Potem dzieło Wyspiańskiego w klasach: VII b, II d, III c, III f, pod opieką p. J. Kozioł, p. B. Ślączki oraz p. D. Dynowskiej czytali uczniowie. W akcję mocno zaangażowali się uczniowie klasy II d, którzy pod opieką p. Doroty Dynowskiej przygotowali okolicznościową gazetkę na szkolnym korytarzu, skromną wystawkę poświęconą twórczości Stanisława Wyspiańskiego oraz prezentacje multimedialną. Ogółem w akcji wzięło udział około 120 uczniów.

        Akcja Narodowe Czytanie została zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego, a jej główny cel stanowi popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.

Opracował: Wiktor Ostrowski