KOLEJNE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU: „AKADEMIA KREATYWNEGO UCZNIA W PWSZ W KROŚNIE”.

        W dniach 26 października oraz 24 listopada bieżącego roku klasa III c pod opieką p. Marty Czepiel uczestniczyła w zajęciach „Chemia i fizyka wokół Ciebie” realizowanych w ramach projektu „Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ”.

        W ramach zajęć październikowych młodzież realizowała z fizyki tematykę związaną z prostoliniowym rozchodzeniem się światła. Uczniowie samodzielnie wykonywali kamerę obscurę. Stanowi ją czarny kartonowy prostopadłościan, na jednej ściance znajduje się niewielki otwór spełniający rolę obiektywu, a na drugiej, przeciwległej kalka techniczna. Promienie światła wpadające przez otwór tworzą na kalce odpowiednio odwrócony i pomniejszony (lub powiększony) obraz. Uczniowie dowiedzieli się, że przyrząd przez nich wykonany to tak naprawdę pierwowzór aparatu fotograficznego.

        Jeśli chodzi o chemię, podczas zajęć październikowych, uczniowie doświadczalnie sprawdzali prawo zachowania masy.

        Listopadowe zajęcia z fizyki miały za zadanie ukazać młodzieży rozchodzenie się w ośrodku jednorodnym światła białego i monochromatycznego, jak również zapoznanie z rodzajami soczewek oraz sposobu wyznaczenia ich ogniska, ogniskowej. Tematyka zajęć idealnie komponuje się z zagadnieniami realizowanymi przez nas podczas lekcji w ramach ostatniego z działów w gimnazjum- „Optyki”.

        Podczas zajęć z chemii uczniowie wykonywali doświadczenie „Usuwanie wody krystalizacyjnej”.

        Listopadowe zajęcia uświadomiły nam, że przygoda z zajęciami w PWSZ powoli dobiega końca.

        Czekają nas jeszcze zajęcia 15 grudnia oraz uroczyste podsumowanie w styczniu.

Opracowała: Marta Czepiel