„Odpowiedzialność prawna nieletnich”

        W klasach siódmych szkoły podstawowej oraz drugich i trzecich gimnazjum odbyły się spotkania z funkcjonariuszem Policji aspirantem sztabowym panem Jerzym Barczentewiczem.

        Głównym celem spotkania połączonego z prezentacją multimedialną była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowania i działania w różnych miejscach, także w szkole. Młodzież została zapoznana z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Policjant pouczył o odpowiedzialności karnej za używanie wulgarnych słów w miejscach publicznych, za wymuszenia i rozboje, za niszczenie mienia publicznego i społecznego. Sporo czasu aspirant poświęcił zjawisku cyberprzemocy. Nakłaniał do rozważnego zamieszczania wszelkich informacji i fotografii na portalach społecznościowych w Internecie.

        Ważnym elementem spotkania było bezpieczeństwo na drodze, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Myślę, że przeprowadzone zajęcia pozytywnie wpłyną na zachowanie młodzieży w szkole i poza nią.

Opracowała: Agnieszka Bazan