Mamy humanitarną szkołę

           Nasze Gimnazjum Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego w Krośnie otrzymało (3.02) tytuł „Szkoła humanitarna”. Tytuł ten przyznany został przez Polską Akcję Humanitarną (PAH) jedynie dziesięciu szkołom w Polsce.Tytuł „Szkoła humanitarna” jest nagrodą dla szkoły za skuteczną realizację wielu działań charytatywnych i edukacyjnych. Program zorganizowany przez fundację Polska Akcja Humanitarna, której szefuje Janina Ochojska, trwał od maja do grudnia ub.r.

- Aby otrzymać tytuł „Szkoły humanitarnej” placówki musiały wykazać się specyficzną działalnością i aktywnością. Przede wszystkim, od lat musiały prowadzić u siebie zajęcia związane z walką z dyskryminacją czy rasizmem. Musiały też uświadamiać młodzieży, że poszanowanie godności czy tolerancja są wartościami nieprzemijającymi – mówi Małgorzata Olasińska-Chart z PAH.


Małgorzata Olasińska-Chart - dyrektor biura regionalnego Polskiej Akcji Humanitarnej w Krakowie


O tytuł starało się 100 szkół z całej Polski. Otrzymało je tylko 10 placówek, w tym Gimnazjum Nr 3 w Krośnie jako jedyna na Podkarpaciu.

- Zgłosiliśmy się do udziału w programie PAH w kwietniu ub.r. Musieliśmy na początek m.in. opracować kodeks humanitarny szkoły – opowiada Marta Tafesh, koordynator projektu w szkole, nauczyciel biologii. – Potem dostaliśmy konkretne kryteria, które musieliśmy spełnić, aby uzyskać tytuł „Szkoła humanitarna”. Te kryteria dotyczyły organizacji akcji charytatywnych, spotkań z uchodźcami, działania na rzecz innych – mówi Marta Tafesh.

Kodeks Szkoły Humanitarnej

1. Stosować się do słów: „Człowiek dopiero zaczyna żyć, gdy może żyć dla innych”.
2. Szanować wszystkich ludzi bez względu na ich wiek, religie, stan majątkowy, pochodzenie, czy kolor skóry.
3. Podejmować decyzje uwzględniając zdanie innych.
4. Pracować i działać przede wszystkim z myślą o innych.
5. Zwracać uwagę na potrzeby innych.
6. Chętnie brać udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych.
7. Informować w szkole, że niepełnosprawny, biedny czy chory kolega jest tak samo człowiekiem jak my wszyscy.
8. Pomagać potrzebującym w miarę swoich możliwości.
9. Dzielić się z potrzebującymi swoją wiedzą, obecnością i dobrami materialnymi.
10. Nie przywiązywać szczególnej wagi do rzeczy materialnych.
11. Znać i przestrzegać prawa Człowieka, prawa Dziecka.
12. Nauczyć się rozróżniać dobro od zła.
13. Nie wyrządzać zła innym, a także sobie samemu.
14. Otoczyć opieką, nie tylko materialną wszystkie dzieci z domów dziecka oraz dzieci z rodzin patologiczny


- Przed świętami Bożego Narodzenia zbieraliśmy jedzenie, ubrania i środki czystości dla dzieci z ubogich rodzin. Po tragedii jaka miała miejsce w Azji, zbieraliśmy pieniądze na rzecz ofiar tsunami – wymienia przykładowe akcje Kasia Pasterczyk, przewodnicząca szkoły.


Katarzyna Pasterczyk - przewodnicząca Gimnazjum Nr 3 w Krośnie


- Ten tytuł zobowiązuje nas do kontynuowania tego, co do tej pory czyniliśmy. Nie uzyskaliśmy go za jednorazowe działania. My całe lata działaliśmy humanitarnie i pracowaliśmy na ten tytuł. I dalej będziemy to robić – podkreśla Marta Tafesh.

Gimnazjum Nr 3 w Krośnie liczy 539 uczniów z Krosna i gmin ościennych. Jest wśród nich 31 uczniów niepełnosprawnych, którzy uczą się w 3 oddziałach integracyjnych.

„Szkoła humanitarna” nie jest jedynym tytułem uzyskanym przez tę szkołę. W ubiegłym roku, w ramach projektu realizowanego m.in. przez „Gazetę Wyborczą”, gimnazjum otrzymało tytuł „Szkoła z klasą”. – Te wyróżnienia odzwierciedlają nasze działania z młodzieżą i dla młodzieży - mówi Hanna Ungeheuer, dyrektor szkoły.

3 lutego 2005r. (czwartek) odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy wejściu do szkoły oraz okolicznościowy apel.