Konfiguracja Modemu Speedtouch 510 bridge/router
 

        Zakładam że SpeedTouch 510 jest ustawiony w tryb pracy jako router. Jeśli tak nie jest to odsyłam do instrukcji przewodnika użytkownika.

Aby skonfigurować w poprawny sposób sieć to na początku najlepiej:

 • zalogować się na routerze (10.0.0.138) z poziomu przeglądarki internetowej.


   

  Jeśli modem został wcześniej zabezpieczony to wpisujemy nazwę użytkownika i hasło


   
 • Uruchamia nam się następująca strona www z poziomu której dokonywać będziemy wszystkich ustawień.


   
 • Rozwijamy zakładkę po lewej stronie Advanced i klikamy na DHCP


   
 • W zakładce DHCP Serwer oraz zakładce Serwer Config wyłączam DHCP (zaznaczam opcję No DHCP)


   
 • Następnie planuję jakie IP będą miały wszystkie komputery które mają mieć dostęp do internetu. Na przykład:


  - Pierwszego komputera
  IP 10.0.0.1 Maska podsieci 255.255.255.0

  - Drugiego komputera
  IP 10.0.0.2 Maska podsieci 255.255.255.0
  itd.

 • Przechodzimy do zakładki IP routing. Strona ta umożliwia przeglądanie, dodawanie i usuwanie statycznych pozycji tablicy routingu IP dla funkcjonalności routera modemu SpeedTouch


   
 • Klikamy na odnośnik New,


   
 • Określamy docelowy adres IP (Destination:) pierwszego komputera np. 10.0.0.1

 • Maska podsieci wyświetli się w notacji prefiksowej np. 32 czyli odpowiednik 255.255.255.0, więc nie zaprzątajmy sobie tym głowy.

 • Podajemy bramę (Gateway) 0.0.0.0

 • Ustawiamy interfejs na eth0

 • Metryki nie zmieniałem, zostawiałem jako domyślną czyli 1

 • Zatwierdzamy wpis klikając na Apply

 • Dla każdego komputera który ma mieć dostęp do internetu musimy dodać wpis do IP routingu

 • Następnie zakładamy hasło administratorskie na routerze w zakładce System Password (jeśli ktoś oczywiście nie założył)


   
 • Na samym końcu wszystko zapisujemy klikając na save all.

  Stacje robocze konfigurujemy następująco:
   
 • Dla pierwszego komputera:
  IP 10.0.0.1 Maska 255.255.255.0 Brama 10.0.0.138 DNS 10.0.0.138

 • Dla drugiego komputera:
  IP 10.0.0.2 Maska 255.255.255.0 Brama 10.0.0.138 DNS 10.0.0.138

  itd.

  W stacjach roboczych wszystkie ustawienia dokonujemy oczywiście w protokole TCP/IP.

  I to juz wszystko. Podstawowe ustawienia modemu mamy już za sobą.


                                                                                              Opracował:

                                                                                     mgr Tomasz Czepiel