Zdalne zarządzanie dowolnym komputerem – tworzenie sesji

        Aby możliwa była sesja pomiędzy dwoma dowolnymi komputerami połączonymi w sieć (niekoniecznie internetową) muszą zostać spełnione podstawowe warunki:

    1. Program został zainstalowany na obydwóch komputerach
    2. Obydwa komputery musza być wpięte w sieć
    3. Użytkownik musi znać ID oraz Hasło komputera do którego chce się połączyć

        Jak zainstalować TeamViewer opisałem <<tutaj>>.

        Jeśli komputery są w różnych sieciach czy podsieciach lokalnych to oczywiście aby możliwa była sesja pomiędzy nimi muszą mieć dostęp do sieci Internet. Natomiast w przypadku gdy komputery są w jednej sieci lokalnej najlepiej jednej grupie roboczej to aby mogła być możliwa sesja nie jest konieczny dostęp do sieci Internet. Trzeba natomiast zaznaczyć odpowiednią funkcję w ustawieniach którą opiszę w dalszej części.

        Hasło oraz ID użytkownik musi otrzymać od osoby z którą chce mieć sesję (z którą chce sie połączyć).

        Po kliknięciu dwa razy na ikonie TeamViewer

        Przywołuję główny program. Na poniższym zrzucie widzimy w części Wait for session ID komputera lokalnego oraz Hasło podane podczas instalacji które określone jest jako Predefined. W części Create session w polu ID wpisujemy ID komputera zdalnego do którego chcemy się połączyć.

        Po kliknięciu Connect to partner wyskakuje mi okienko w którym wprowadzamy hasło dostępu do komputera zdalnego.

        Po poprawnym wprowadzeniu hasła klikamy Log On i po chwili pojawia nam się pulpit komputera zdalnego na którym możemy wykonywać wszystkie czynności jak na komputerze lokalnym.

        U góry na pulpicie mamy dostępnych kilka narzędzi ułatwiających pracę na komputerze zdalnym.

        Na przykład File transfer. Jeśli zaistnieje potrzeba szybkiej wymiany plikowej pomiędzy komputerami połączonymi w sesji za pomocą tego narzędzia proces ten jest banalnie łatwy. Wystarczy w jednym panelu wskazać to co chcemy skopiować natomiast w drugim panelu przechodzimy do lokalizacji docelowej.

        Teraz wystarczy tylko kliknąć przycisk Send w przypadku przesyłania z lokalnego komputera na zdalny albo Receiva gdy mamy odwrotną sytuację.

        Kolejne narzędzia mamy pogrupowane w grupach Actions, View oraz Extras.

        Teraz postaram się opisać zawartość poszczególnych grup. Więc po kolei w grupie Actions mamy:

    1. Switch sides with partner - zamienia komputery miejscami zdalny na lokalny i odwrotnie.
    2. Ctrl+Alt+Del - tego chyba nie trzeba tłymaczyć
    3. Remote reboot w skład którego wchodzi Log off, Reboot oraz Reboot in safemode.
    4. Disable remote input - zaznaczenie tej opcji zapobiega przejęciu myszki oraz klawiatury przez użytkownika komputera zdalnego.
    5. Show black screen - zaznaczenie tej opcji jest dostępne po wybraniu Disable remonte input i powoduje wyłączenie ekranu na komputerze zdalnym, czyli osoba siedząca fizycznie przy komputerze zdalnym ma przed sobą czarny ekran i nie widzi jakie czynności są wykonywane przez użytkownika połaczonego sesją.

Kolejna grupa View składa się z:

    1. Quality - służy do stawienia jakości odbioru.
    2. Scaling - służy do wyboru wyświetlania pulpitu komputera zdalnego.
    3. Active monitor - służy do wyboru monitora z którego chcemy mieć przekaz (o ile komputer zdalny przesyła obraz na wiecej niż jeden monitor)
    4. Screen Resolution - Możemy wybrać jedną z dostępnych rozdzielczości komputera zdalnego.
     5. Select single window - pozwala na pracę tylko w jednym oknie komputera zdalnego.
    6. Show whole desktop - zaznaczone domyślnie - pozwala pracować na całym pulpicie komputera zdalnego.
    7. Refresh - jeżeli trzeba by było odświeżyć.
    8. Remove wallpaper - zaznaczenie tej opcji powoduje usunięcie tapety pulpitu na komputarze zdalnym.
    9. Shop remote cursor - po włączeniu tej funkcji zostaje wyświetlony kursor komputera zdalnego na komputerze lokalnym.

 

        W jaki sposób zainstalować oprogramowanie odsyłam do artykułu pod poniższym adresem:
http://www.mzszoi.neostrada.pl/MZSZOI/informatyka5.html
 


                                                                                            Opracował:

                                                                                   mgr Tomasz Czepiel