Projekty Edukacyjne

         W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie klas drugich realizowali międzyprzemiotowy projekt edukacyjny „Wody regiony krośnieńskiego” Pracowali w następującym zespole:

         Pracowali nad projektem zgodnie z wymogami przedstawionymi przez nauczycieli, czyli:

Projekt zawierał następujące treści :

         Sieć rzeczna powiatu krośnieńskiego, wody powierzchniowe i podziemne (występowanie wód mineralnych).

         Opracowując metody projektu uczniowie mieli możliwość pogłębienia swoich wiadomości z takich przedmiotów jak chemia, geografia czy biologia. Nauczyli się pracy w zespole oraz nabyli umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy.

Opiekunowie projektu: E. Winiarska, K. Deptuch