Spotkania z rodzicami

Terminy

10.09.2018 r. – zebranie z rodzicami
22.10.2018 r. – konsultacje z rodzicami
3.12.2018 r. – zebranie z rodzicami
17.01.2019 r. – konferencja klasyfikacyjna
18.01.2019 r. - koniec I semestr

21
.01.2019 r. – zebranie z rodzicami
18.03.2019 r. – zebranie z rodzicami
20.05.2019 r. – zebranie z rodzicami
13.06.2019 r. – konferencja klasyfikacyjna

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

Propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno / wychowawczych - dyrektorskich
 

2.11.2018 (piątek)
10, 11,12 kwietnia 2019 - 3 dni – egzamin gimnazjalny
15, 16,17 kwietnia 2019 - 3 dni – egzamin sp
2.05.2019 (czwartek)

Kalendarz roku szkolnego

     
Wrzesień           3.09.2018 r. - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Grudzień   od 23 do 31.12.2018 r. - zimowa przerwa świąteczna
luty   od 11.02.2019  do 24.02.2019 r. - ferie zimowe
Kwiecień   od 18.04  do 23.04.2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna
Czerwiec   21.06.2019 r. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Czerwiec   22 czerwca - 31 sierpnia 2018 r. - ferie letnie
     

 

Klasy i ich wychowawcy

Klasa        Wychowawca
   
3A Lech Czaja
3B Elżbieta Moskal
3C Stefania Zajdel
3D Małgorzata Wojtyczek
3E Elżbieta Klocek
3F Anna Śnieżek
   
 

GRONO PEDAGOGICZNE GIMNAZJUM

NAUCZYCIEL
 
  PRZEDMIOT NAUCZANY
 
Adamiak Marek   wychowanie fizyczne
Bajcar Paweł   język niemiecki
Baran Michał   wychowanie fizyczne
Bazan Agnieszka   pedagog
Borek Wojciech   wychowanie fizyczne
Burek Anna   matematyka
Czaja Lech   wychowanie fizyczne
Czepiel Marta   matematyka, fizyka, informatyka
Czepiel Tomasz   informatyka
Deptuch Katarzyna   chemia
Dynowska Dorota   język polski
Guzik Piotr   religia
Hanus Marta   język angielski
Heimroth Jakub   wychowanie fizyczne
Hejnar-Litwin Monika   plastyka, technika
Jaworska Agata   historia
Józefowicz Katarzyna   język angielski
Kijowska Anita   nauczyciel wspomagający
Klocek Elżbieta   język polski
Kozioł Janina   język polski
Lawera Piotr   wychowanie fizyczne, geografia
Liana Dariusz   wychowanie fizyczne
Miezin Agnieszka   bibliotekarz
Mikuś Joanna   psycholog
Moskal Elżbieta   historia
Oczoś Agnieszka   matematyka
Omachel-Cmok Katarzyna   język angielski
Orszulak Halina   wychowanie fizyczne
Przybyła Tomasz   nauczyciel wspomagający
Ryś Bartosz   matematyka
Ślączka Beata   język polski
Śnieżek Anna   historia
Szmyd Brygida   matematyka
Tafesh Marta   Biologia
Ungeheuer Hanna   Biologia
Wnęk Monika   język angielski
Wojtyczek Małgorzata   język angielski, język niemiecki
Zajdel Agnieszka   język angielski
Zajdel Stefania   język niemiecki
     
     
 

Rada Szkoły

PREZYDIUM RADY RODZICÓW G3
2016/2017

1. Krysik Izabela     – przewodniczący
2. Fruga Anna     - za – ca
3. Marcin Adamski    - sekretarz

 

SKŁAD RADY SZKOŁY
MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ
 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W KROŚNIE
KADENCJA 2016 – 2019

 1.       MARIA LASEK SP– PRZEWODNICZACY
2.        MARIUSZ ZIPPER SP - z -ca
3.        ROBERT LULA G
4.        AGNIESZKA KUBACKA SP
5.        AGNIESZKA JURCZAK
6.        RENATA PIEKARSKA - GUZEK
7.        PIOTR LAWERA
8.        DAWID DUDEK

Konto Rady Szkoły

Bank Śląski o/Krosno
83105014581000001201236724

Dyrekcja Szkoły

P. Robert Guzik - dyrektor zespołu
P. Hanna Ungeheuer - wicedyrektor ds. gimnazjum
P. Alicja Szepelak - wicedyrektor ds. szkoły podstawowej

Samorząd Uczniowski

Opiekunami samorządu są p. Dawid Dudek, p. Małgorzata Wojtyczek.