Informacje o Szkole

Dyrektor MZSzOI: Robert Guzik
Dyrektor Szkoły Podstawowej: Alicja Szepelak
Dyrektor Gimnazjum: Hanna Ungeheuer
Sekretariat Gimnazjum: Edyta Kołodziejczyk
Sekretariat Szkoła Podstawowa: Katarzyna Jurczyk
Organ prowadzący szkołę: Gmina Miasto Krosno
Charakter szkoły: Publiczna
Typ szkoły: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
Liczba oddziałów razem: 43 w tym 24 - Szkoła Podstawowa, 19 - Gimnazjum

Czego i jak uczymy

Na co kładziemy nacisk
Jesteśmy szkołą, której głównym celem jest stworzenie środowiska wychowawczego, w którym dziecko będzie mogło rozwijać się wszechstronnie. Duży nacisk kładziemy na rozwijanie samodzielności uczniów, uczenie zasad demokracji, współdziałania w grupie i tolerancji. Staramy się też jak najlepiej przygotować uczniów do dalszego kształcenia. Zależy nam, aby jak największa grupa naszych uczniów podjęła naukę w liceach ogólnokształcących i profilowanych.


Co nas wyróżnia
W naszym gimnazjum utworzone zostały oddziały integracyjne. Dzięki temu mamy możliwość uczyć współdziałania młodzież zdrową i tę o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz podejmować działania zmierzające do kształtowania u uczniów postawy tolerancji, troski, niesienia pomocy i zrozumienia dla osób niepełnosprawnych. Dla uczniów klas I organizujemy tzw. OTRZĘSINY, pierwszy dzień wiosny jest u nas DNIEM RADOŚCI. Jest to wesoła impreza przygotowywana przez Samorząd Uczniowski. 9 maja świętujemy DZIEŃ EUROPY właśnie wtedy odbywa się Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Nasza szkoła wychodzi na przeciw zainteresowaniom uczniów, organizując szereg różnorodnych zajęć, mających na celu wszechstronny rozwój młodzieży.


Dla szczególnie zdolnych
W czasie lekcji uczniowie wybitnie zdolni mają możliwość rozwiązywania zadań o wysokim stopniu trudności. Nauczyciele wyszukują też ciekawe tematy, zadania, które uczniowie opracowują w domu, wykorzystując różne źródła wiedzy. Efekty swojej pracy prezentują w czasie lekcji. Poprzez udział w kołach przedmiotowych rozszerzają swoją wiedzę z interesujących ich dziedzin. Swoje umiejętności mogą sprawdzić biorąc udział w konkursach organizowanych w szkole jak i poza nią.


Oferta dla uczniów z trudnościami
Uczniowie mający trudności dydaktyczne zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycieli, którzy pracują nieodpłatnie zarówno z większymi grupami jak i indywidualnie. Ponadto szkoła prowadzi zajęcia rewalidacyjne dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, jak również zajęcia indywidualne z uczniami realizującymi program szkoły specjalnej. Problemy wychowawcze rozwiązywane są we współpracy wychowawców z rodzicami oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym.


Języki Obce
Uczymy języka: angielskiego, niemieckiego i francuskiego.


Jak uczymy języków
Każdy uczeń realizuje naukę języka angielskiego (3 godz. tygodniowo) i niemieckiego lub francuskiego (1 godz. tygodniowo) Zajęcia odbywają się w grupach 10-16 osobowych. W szkole funkcjonują koła języka angielskiego zarówno dla uczniów zdolnych, chcących poszerzyć swoją wiedzę jak i dla słabszych, potrzebujących pomocy i wsparcia.


Dla naszych uczniów

Stołówka

Uczniowie naszego gimnazjum korzystają ze stołówki przy Szkole Podstawowej nr 14, która mieści się w tym samym budynku. Obiady gotowane są na miejscu, natomiast cena jednego obiadu wynosi ok. 5zł. Ze stołówki korzysta ponad 140 uczniów naszej szkoły. Osoby, które są w trudnej sytuacji materialnej mają obiady fundowane przez MOPS ( 20 ) i TPD ( 3 ).

 

Sklepik

W szkole funkcjonuje także sklepik, gdzie codziennie można kupić świeże drożdżówki, słodycze, napoje, a także najpotrzebniejsze przybory szkolne.

 

Gabinet higienistki

Uczniowie mogą korzystać z gabinetu higieny szkolnej oraz stomatologicznego. Gabinet higienistki czynny jest w godzinach w których odbywają się lekcje, a stomatologiczny także po południu. Szczepienia młodzieży wykonywane są pod opieką lekarza.

Sala Gimnastyczna

Szkoła posiada sale gimnastyczną, a także: siłownię, salkę do ćwiczeń gimnastycznych oraz nowo powstałe boisko na świeżym powietrzu.

 

 

 

 

Basen

Szkoła posiada także najnowocześniejszy basen w Krośnie wyposażony w kawiarnie. Korzystają z niego wszyscy uczniowie, również Ci spoza naszej szkoły. Po południami basen jest otwarty dla wszystkich miłośników pływania.

Obrazek niedostępny

Obrazek niedostępny

 

Obrazek niedostępny

 

Świetlica

W szkole znajduje się świetlica do której uczęszczają dzieci z podstawówki.

 

 

 

Biblioteka

Szkoła wyposażona jest w bibliotekę. Uczniowie mogą wypożyczyć w niej nie tylko lektury szkolne. Posiada salę, w której można w spokoju się pouczyć, odrobić zadanie, bądź poczytać.

Muzyka

Wyposażona w elementy muzyczne sala mieści się na samej górze budynku szkoły.

 

Plac zabaw

Znajduje się przed szkołą. Korzystają z niego wszyscy uczniowie. Zarówno Ci młodsi jak i ci starsi. Gdy w szkole jest upalnie, każdy z miłą chęcią na przerwie wychodzi się dotlenić.

 

Miasteczko ruchu drogowego

Uczniowie z podstawówki uczą się, aby zdać na kartę rowerową. Natomiast uczniowie z gimnazjum biorą udział w różnego rodzaju konkursach.

 

Skate park

Otwarty dla wszystkich, od rana do wieczora. Głównie dla miłośników jazdy na rowerze, rolkach lub deskorolce.

Dla niepełnosprawnych

W związku z tym, że w szkole istnieją oddziały integracyjne, placówka jest przystosowana dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie mogą korzystać z windy, podjazdów dla wózków inwalidzkich, odpowiednio wyposażonych toalet. W tym samym budynku (na terenie SP-14 ) znajduje się gabinet rehabilitacyjny dostępny dla naszych uczniów.

Dowożenie uczniów
 

Szkoła nie organizuje dowozu uczniów. Większość uczniów mieszka w pobliżu szkoły, natomiast ci spoza obwodu dojeżdżają autobusami miejscowymi, lub są dowożeni przez rodziców.

Szkoła zapewnia opiekę pedagoga

Szkoła zapewnia pomoc logopedyczną