Krośnieński dzień wolontariatu- nagroda laureata

5 grudnia 2013 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, odbyła się uroczysta Gala z okazji III Krośnienskiego Dnia Wolontariatu, na której władze miasta Krosna w osobach: P. Bronisław Baran - Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, P. Stanisław Słyś - Przewodniczący Rady Miasta Krosna oraz P. Julita Jaśkiewicz - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, nagrodziły Krośnieńskich Wolontariuszy. Na III Krośnieński Dzień Wolontariatu licznie przybyli dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele krośnieńskich organizacji pozarządowych, młodzież szkolna oraz opiekunowie Szkolnych Klubów Wolontariusza. Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie nagród dla laureatów konkursu "Zasłużony dla Wolontariatu 2013" oraz dla osób szczególnie zaangażowanych i wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka. Wśród nagrodzonych było Szkolne Koło Wolontariatu, działające w Gimnazjum nr.3 przy MZSzOI w Krośnie. Opiekunami Koła są panie: Elżbieta Moskal, Agnieszka Szopa oraz Monika Wnęk. Wyróżnieni wolontariusze otrzymali dyplomy wręczone przez pana Prezydenta B.Barana , natomiast Koło Wolontariatu otrzymało pamiątkową statuetkę.