KROSNO – EDEWECHT 2012

         W dniach 6-12 maja 2012 w Krośnie odbyło się kolejne spotkanie uczniów z Polski i Niemiec w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży między szkołami partnerskimi. Tym razem uczniowie naszego Gimnazjum i uczniowie Haupt- und Realschule z Edewecht uczestniczyli w programie pod hasłem "Woda - podstawa Życia".
         Celem projektu było pogłębianie wiedzy, porównanie oraz wymiana informacji i doświadczeń na temat sposobów oczyszczania i uzdatniania wody, uświadomienie uczniom ogromnej roli wody w życiu człowieka, sposobach jej oszczędzania i wykorzystywania do celów leczniczych. W ramach realizacji projektu uczniowie odwiedzili oczyszczalnię ścieków w Krośnie, rozlewnię "Celestynki" w Rymanowie, Zakład Przyrodoleczniczy i Pijalnię Wód w Iwoniczu Zdroju, elektrownię wodną w Solinie i Sieniawie.


W rozlewni "Celestynki" w Rymanowie


W Pijalni Wód w Iwoniczu Zdroju

Młodzież miała okazję poznawać się wzajemnie podczas wspólnych imprez integracyjnych, wędrówek w Bieszczadach, rejsu statkiem po Zalewie Solińskim, wizyty w Parku Linowym. Dzięki temu wspólne uczestnictwo w programie umożliwiło realizację dodatkowych celów typowych dla wymiany międzynarodowej, m.in. nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z innych kręgów kulturowych, poznawania ich kultury i zwyczajów, pokonywania barier i przełamywania stereotypów. Ponadto naturalna okazja do komunikacji w języku obcym wpłynęła pozytywnie na wzrost zainteresowania uczniów jego nauką.
Realizacja powyższego projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie.

Przygotowali: Małgorzata Wojtyczek, Stefania Zajdel, Marta HanusKROSNO – EDEWECHT 2010

         W dniach 21- 26 listopada 2010 roku już po raz kolejny uczniowie Gimnazjum nr 3 w Krośnie byli uczestnikami wymiany międzynarodowej. Dzięki gościnności rodziców naszych uczniów, ich pomocy finansowej oraz wsparciu finansowemu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży mogliśmy gościć 18 uczniów ze szkoły partnerskiej Haupt-und Realschule w Edewecht w Niemczech. Gospodarzami naszych niemieckich gości byli polscy uczniowie i nauczyciele, w tym także dyrektor naszej szkoły, pan Robert Guzik.

        Pod opieką p. M. Wojtyczek, p. M. Hanus i p. S. Zajdel uczestnicy wymiany uczestniczyli w programie pod tytułem „ Jak uczniowie z Krosna przygotowują się do wykonywania zawodu?” Na początku spotkania po zaprezentowaniu gościom naszej szkoły udaliśmy się na zwiedzanie Krosna a następnie bawiliśmy się wspólnie na imprezie powitalno-integracyjnej w naszej szkole. Była ona doskonałą okazją do bliższego poznania się, poczęstowania gości specjałami kuchni polskiej oraz skosztowania przysmaków kuchni niemieckiej. W czasie trwania programu odwiedziliśmy wybrane szkoły ponadgimnazjalne, uczestnicząc w zajęciach praktycznych. W naszej szkole młodzież obydwu krajów brała wspólny udział w lekcji techniki pod okiem p. E. Krzysztyniak. Ponadto w ramach spotkania uczniowie szkół partnerskich odbyli dwudniową wycieczkę do Bochni i Krakowa.

        Wspólne uczestnictwo w projekcie umożliwiło młodzieży polskiej i niemieckiej zdobycie i wymianę informacji na temat kształcenia zawodowego, jakie oferują szkoły ponadgimnazjalne w naszym mieście i okolicach, a wspólnie spędzony czas, sprzyjał nie tylko intensywnej nauce języków obcych, lecz także nawiązywaniu przyjaźni.

        W związku z dużym zainteresowaniem naszym przedsięwzięciem, planujemy organizację kolejnego spotkania z uczniami z Niemiec. W maju bieżącego roku udajemy się z rewizytą do Edewecht.