Podsumowanie akcji Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2018/2019

        W imieniu wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu pragniemy wszystkim serdecznie podziękować za udział we wszystkich akcjach, które przeprowadziliśmy w naszej szkole. A były to:

Zbiórka dla „Przytuliska dla zwierząt”

Kwesta dla Towarzystwa. św.  brata Alberta w prowadzona na....

         Czytaj więcej

Opracowali: Opiekunowie Wolontariatu

kwesta na cmentarzu

        30 października i 1 listopada uczniowie Szkolnego Koła Wolontariatu wzięli udział w zbieraniu funduszy na renowację Starego Cmentarza i na rzecz Towarzystwa Pomocy Brata Alberta.

        Bardzo dziękujemy wolontariuszom za zaangażowanie w pomoc potrzebującym....

         Czytaj więcej

Opracowali: Opiekunowie Wolontariatu

Hospicjum

        6 października w Krośnieńskim Hospicjum nasi wolontariusze uczestniczyli we Mszy Św. która rozpoczęła X edycje Pól Nadziei.

        Organizatorzy przygotowali młodym wolontariuszom cebulki żonkili. Część z nich została wspólnie z organizatorami posadzona w ogrodzie Hospicjum, a pozostałe wolontariusze zabrali, aby...

         Czytaj więcej

Opracowali: Opiekunowie Wolontariatu

Koło Wolontariatu - kwesta

          W dniu 1 listopada uczniowie Szkolnego Koła Wolontariatu z Gimnazjum nr 3 MZSzOI w Krośnie, wzięli udział w kweście na rzecz Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta.

          Bardzo dziękujemy wolontariuszom za zaangażowanie w pomoc potrzebującym...

         Czytaj więcej

opracowali: Opiekunowie Wolontariatu

Ogólnopolski Głos Profilaktyki

          W dniu 14.06.2014 młodzież Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunami p. A. Szopą, M. Wnęk, E. Moskal oraz pedagogiem szkolnym p. A. Bazan, wzięła udział w akcji „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”, współorganizatorami której byli: MOPR, Komenda Policji w Krośnie oraz RCKP.
          „Profilaktyka a Ty” to program Komendy Głównej Policji. Jego celem jest promowanie wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień....

         Czytaj więcej

opracowali: Mateusz Turowski z opiekunami

Krośnieński dzień wolontariatu - nagroda laureata

5 grudnia 2013 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, odbyła się uroczysta Gala z okazji III Krośnieńskiego Dnia Wolontariatu, na której władze miasta Krosna w osobach: P. Bronisław Baran - Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, P. Stanisław Słyś - Przewodniczący Rady Miasta Krosna oraz P. Julita Jaśkiewicz - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, nagrodziły Krośnieńskich Wolontariuszy.

Czytaj więcej

Współpraca ze wspólnotą "Wiara i Światło"

Wspólnota "Wiara i Światło" to grupa 10-40 osób (upośledzone umysłowo dzieci, młodzież i dorośli, ich rodzice i przyjaciele) spotykających się przynajmniej raz w miesiącu na przyjacielskich spotkaniach, dzieleniu się, modlitwie i świętowaniu przy Parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Krośnie.

Czytaj więcej

Szlachetna paczka

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszy, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymały paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same. Najważniejsze w Szlachetnej Paczce jest jednak spotkanie z prawdziwie potrzebującym.

"Rozkręcamy nakrętki"

Zwyczaj zbierania plastikowych nakrętek przyjął się na dobre w naszej szkole. Pomagając chorym dzieciom, dbamy jednocześnie o środowisko naturalne. Zachęcamy do dalszego zbierania, bo potrzeby są ogromne, a pomoc, nieoceniona. Nakrętki, które zostały zebrane zostały w całości przekazane na rzecz potrzebującej Marysi. Wszystkim, którzy włączyli się do akcji za ich wielomiesięczną pracę i wytrwałość w gromadzeniu plastikowych nakrętek serdecznie dziękujemy . Jednocześnie informujemy, że w 2014 roku akcja "Rozkręcamy zakrętki" jest kontynuowana. Już dziś zachęcamy i gorąco apelujemy do wszystkich, którzy chcieli by pomóc, o dalsze zbieranie zakrętek

Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy

W niedzielę 12 stycznia 2014 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Jak co roku uczniowie Gimnazjum nr. 3 w Krośnie wzięli czynny udział w kweście w wielu miejscach miasta.

Zabawa karnawałowa we Frysztaku

Współpraca z Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym we Frysztaku W związku z tym, że w naszej szkole istnieją klasy z oddziałami integracyjnymi, staramy się uwrażliwić młodzież na potrzeby drugiego człowieka. Opiekunowie Koła Wolontariatu są odpowiedzialni za to, aby uczniowie chętnie pomagali potrzebującym i byli wrażliwi na ludzkie nieszczęścia. Dlatego, od kilku lat współpracujemy między innymi z Ośrodkiem we Frysztaku, integrując się z młodzieżą o szczególnych potrzebach.

Czytaj więcej

Pola Nadziei

Jak zwykle nasi wolontariausze kwestowali na rzecz krośnieńskiego hospicjum. "Pola Nadziei" to już tradycja w działalności naszego koła. Młodzież bardzo chętnie zaangażowała się w akcję. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

NOC PROFILAKTYKI

W sobotę dnia 22.06.2013 na rynku w Krośnie odbyła się "Noc profilaktyki". Został wystawiony spektakl "Sekret" przygotowany przez krośnieńską grupę PaT, następnie równo o 16 wszyscy obecni, tak jak w wielu innych miastach Polski, przez 60 sekund wybijali rytm serca.

Czytaj więcej

SZKOLNY WOLONTARIAT

         W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu, 16.10.2012 zorganizowaliśmy ognisko dla młodzieży Szkolnego Ośrodka Wychowawczego we Frysztaku. Celem spotkania była integracja młodzieży gimnazjalnej oraz edukacja przyrodnicza. Czas wspólnie spędzony r umiliły nam różne atrakcje i zabawy: zwiedzanie terenów nadleśnictwa, pieczenie kiełbasy, gry zespołowe a także zaprezentowanie zdolności wokalnych uczniów z obydwu szkół. Na pożegnanie, dzieci z Frysztaka otrzymały książeczki edukacyjne i drobne gadżety ufundowane przez Lasy Państwowe. W przygotowaniu ogniska czynny udział wzięła młodzież naszego Gimnazjum oraz rodzice, którzy zasponsorowali i przekazali produkty żywnościowe na ten cel.

Dziękujemy za zaangażowanie i wspólną zabawę wszystkim uczestnikom.
 

Opiekunowie Koła Wolontariatu

Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU 2011-2012


Wolontariusze 2011-2012

           SOS dla Afryki
11 września 2011 wolontariusze byli uczestnikami Dnia Misyjnego SOS dla Afryki, w którym kwestowali na krośnieńskim Rynku i ulicach miasta.

           Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
W tygodniu poprzedzającym Finał WOŚP uczniowie zorganizowali w szkole "Słodki Dzień", z którego dochód zasilił konto WOŚP. 8 stycznia 2012 członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu kwestowali na ulicach Krosna podczas XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

           Karnawał
W styczniu 2012 odbyło się spotkanie choinkowe z podopiecznymi Ośrodka na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie. Uczniowie naszej szkoły zorganizowali tam przedstawienie dla dzieci i wręczyli im upominki choinkowe. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu zostali również zaproszeni na zabawę karnawałową do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku. Tam obejrzeli przedstawienie w wykonaniu tamtejszych uczniów, zwiedzili ośrodek , zostali zapoznani z jego działalnością, uczestniczyli we wspólnym poczęstunku oraz zabawie. W lutym uczniowie naszej szkoły zaprosili podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku na dyskotekę karnawałową w naszej szkole. Zorganizowali poczęstunek oraz wspólne śpiewanie wraz z zespołem gitarowym chłopców z kl. IIIc.

           Pola Nadziei
1 kwietnia 2012 w Niedzielę Palmową członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu włączyli się w ogólnopolską akcję pomocy cierpiącym na choroby nowotworowe i kwestowali na rzecz krośnieńskiego hospicjum, rozdając ofiarodawcom wykonane własnoręcznie żonkile. W podziękowaniu za udział wolontariuszy w organizacji i przeprowadzeniu IV Krośnieńskich Pól Nadziei, 26 czerwca 2012 Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum zaprosiło członków SKW i ich opiekunów na spotkanie integracyjne w Ogródku Jordanowskim.

           Dzień Dziecka
W czerwcu 2012 członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizowali wraz z p. Mariuszem Hejnarem spotkanie przy ognisku dla członków wspólnoty "Wiara i Światło". Z okazji Dnia Dziecka wręczyli im upominki. Ponadto z okazji Dnia Dziecka uczniowie przygotowali przedstawienie dla podopiecznych Ośrodka na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie i zaprosili ich do wspólnej zabawy.

Szkolne koło wolontariatu 2011/2012

           27 listopada 2011 w parafii ojców Kapucynów odbyło się kolejne spotkanie wspólnoty „Wiara i Światło” skupiającej dzieci i młodzież niepełnosprawną. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z o. Grzegorzem Dudkiem, p. Mariusza Hejnarem oraz opiekunami Koła p. Elżbietą Moskal i p. Małgorzatą Wojtyczek zorganizowali dla członków wspólnoty zabawę andrzejkową. Znalazły się w niej gry i zabawy, tańce, konkursy, lanie wosku oraz wróżby.

przygotowała: Małgorzata Wojtyczek i Elżbieta Moska

Szkolne koło wolontariatu 2010/2011

           W roku szkolnym 2010/2011 opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu są p. Elżbieta Moskal i p. Małgorzata Wojtyczek.

           Dnia 6 października 2010 w dniu Opieki Hospicyjnej członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu uczestniczyli w corocznym uroczystym sadzeniu żonkili w Ogródku Jordanowskim w ramach przygotowania do akcji „III krośnieńskie Pola Nadziei.” „Pola Nadziei” to ogólnoświatowa akcja, która została zapoczątkowana w 1957 roku w Anglii. Jej celem jest wsparcie osób umierających na choroby nowotworowe. W dniu 6 października tysiące ludzi na całym świecie sadzi przed urzędami, szpitalami, szkołami, na skwerach i parkach żonkile – symbole życia i nadziei. Na wiosnę odbywa się szeroko zakrojona akcja, polegająca na zbieraniu funduszy dla lokalnych hospicjów. Każdy ofiarodawca otrzymuje w zamian za okazane serce kwiat żonkila lub jego symbol. Od kilkunastu lat akcja ta jest prowadzona w Polsce. W tym roku odbędzie się już III kwesta w ramach akcji „krośnieńskie Pola Nadziei”. Głównym i nadrzędnym celem akcji jest edukacja i uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby ludzi samotnych, chorych i opuszczonych. Drugim celem akcji jest zebranie funduszy na rzecz Krośnieńskiego Hospicjum.

           W grudniu 2010 wolontariusze włączyli się w akcję „Miś” – organizowaną przez Maltańską Służbę Medyczną, celem której jest zbiórka zabawek dla chorych dzieci przebywających w szpitalu.

           22 grudnia 2010 członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu odwiedzili podopiecznych Ośrodka Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie. Celem wizyty było złożenie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz wręczenie drobnych upominków.

           5 stycznia 2011 wolontariusze ponownie odwiedzili Ośrodek Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie aby przedstawić świąteczny program artystyczny.

           9 stycznia 2011, w dniu XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy , 20 uczniów z naszej szkoły kwestowało na krośnieńskich ulicach. W tym roku dochód z tej szlachetnej akcji przeznaczony został na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi.

           4 lutego 2011 członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu zostali zaproszeni na przedstawienie pt. ”Opowieść Wigilijna” K. Dickensa w wykonaniu podopiecznych Ośrodka Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie.

           W Niedzielę Palmową 17 kwietnia 2011 roku Krosno po raz III przyłączyło się do ogólnoświatowej akcji „Pola Nadziei”. Wolontariusze z naszej szkoły kwestowali w różnych miejscach w Krośnie, przekazując ofiarodawcom symboliczne żonkile. Kwiaty zostały przygotowane samodzielnie przez młodzież pod okiem opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu.

przygotowała: Małgorzata Wojtyczek i Elżbieta Moskal

Szkolne koło wolontariatu 2005/2006

           W naszej szkole w roku 2005/2006 powstało Szkolne Koło Wolontariatu. Założycielami Koła są: p. Monika Wnęk oraz Elżbieta Moskal. Podstawą założenia Koła była potrzeba kreowania pozytywnych wzorów zachowań, postaw i działań młodzieży zgodnie z ideą Szkoły Humanitarnej. Nasza organizacja skupia młodzież obdarzoną wielką wrażliwością na potrzeby innych, dostrzegającą wokół siebie tych, którzy potrzebują pomocy, umiejącą dzielić się z innymi swoim czasem wolnym, zdolnościami i optymizmem. Naszym celem jest wykorzystanie umiejętności i zapału uczniów do działań o charakterze wolontarystycznym na rzecz środowiska lokalnego oraz szkoły.

Nasze motto to: Miej serce, patrz w serce

            W ciągu 3 lat naszych działalności nawiązaliśmy ścisłą współpracę z różnymi instytucjami i stowarzyszeniami, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Związek Niewidomych), osób potrzebujących (Polski Komitet Pomocy Społecznej w Krośnie, MOPS) oraz szkołami (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku)

           Wolontariusze włączają się do niesienia pomocy innym poprzez wiele akcji charytatywnych i dobroczynnych.

            Dzięki życzliwemu zaangażowaniu wszystkich rozumiejących potrzebę  ofiarności na rzecz potrzebujących sprawiamy wiele radości i zadowolenia. Nasza praca jest dowodem bezinteresownej szczerości i chęcią niesienia pomocy tym, którzy jej naprawdę potrzebują.

           Mamy nadzieję, że współpraca uczniów oraz ich zaangażowanie w pracę Koła Wolontariatu będzie owocna w kolejnych latach.

Dziękujemy

Galeria zdjęć